Belangrijke aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid

Ingrijpende aanpassingen worden doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor uw huidige personeelsbeleid.

Deze wijzigingen moeten werknemers met een flexibel arbeidscontract beter beschermen.Flexwerkers krijgen na twee jaar aanspraak op een vast contract. Drie contracten is toegestaan, maar de maximale duur van de contracten samen is twee jaar. Tijdelijke contracten worden vanaf 1 juli 2015 als opeenvolgend gezien als er korter dan zes maanden tussen tijdelijke contracten in zit. In de huidige wetgeving is dit drie maanden. Daarnaast wordt het ontslagrecht vereenvoudigd, waarbij de transitievergoeding de ontslagvergoeding vervangt. 

Wie heeft er recht op een transitievergoeding?
Zowel vast als tijdelijk personeel heeft onder de nieuwe Wet werk en zekerheid recht op een ontslagvergoeding. Tot 1 juli hadden alleen werknemers waarvan een vaste arbeidsovereenkomst wordt beëindigd recht op een dergelijke vergoeding. De ontslagvergoeding wordt nu transitievergoeding genoemd. Bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, bestaat er recht op een transitievergoeding. Een voorwaarde is wel dat de medewerker minimaal twee jaar gewerkt heeft voor de werkgever. Dit recht bestaat bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
De transitievergoeding wordt toegekend over gewerkte periodes per half jaar. De vergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half jaar dienstverband gedurende de eerste 10 jaar. Vanaf het elfde jaar bedraagt de vergoeding 1/4 maandsalaris per half jaar. Heeft u bijvoorbeeld 2,5 jaar voor de werkgever gewerkt, dan bedraagt de vergoeding: 5/6 maandsalaris. De transitievergoeding kan niet meer worden dan 75.000 euro, of één jaarsalaris als dat een hoger bedrag is. Voor 50-plussers gelden er hogere vergoedingen.

Een lagere transitievergoeding bij kleine werkgevers
Bij het instellen van de transitievergoeding is er wel rekening gehouden met de nadelige effecten van deze vergoeding voor kleine werkgevers met een zwakke financiële positie. Voor deze werkgevers kan er een overgangsregeling gelden. Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract kan de transitievergoeding verlaagd worden of zelfs op nul gesteld worden. Dit is mogelijk voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. De slechte financiële positie van de werkgever moet dan wel de reden van ontslag zijn.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neemt u gerust contact met ons op: 030-688 93 04.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht