Cyberverzekering heb ik toch niet nodig?!

Hoewel elke onderneming een cyber-risico loopt, wordt dit risico niet door alle ondernemers onderkend. Hieronder vindt u een aantal veel gehoorde argumenten en een reactie hierop.
1. Wij zijn maar een klein en onbekend bedrijf, wij zijn niet interessant voor hackers
 
Dit is niet juist. Het lijkt soms alsof alleen grote en beeldbepalende bedrijven getroffen worden door cyberaanvallen, juist omdat deze bedrijven het nieuws halen. Bijvoorbeeld in mei zijn naar schatting 200.000 computers in 150 verschillende landen besmet geraakt door WannaCry. Zowel particulieren als MKB bedrijven zijn geraakt, hieruit blijkt wel dat hackers zich niet alleen richten op grote organisaties.
 
Vrijwel iedereen ontvangt wel eens een email met een verdachte bijlage. In al deze e-mails schuilt het risico op een aanval/hack van uw computersysteem met alle gevolgen van dien.
 
2. Wij maken altijd een back-up. Ons kan niets overkomen
 
Heel goed! Met een Back-up waarborgt u in ieder geval dat uw belangrijke bedrijfsgegevens na een incident weer beschikbaar zijn. De schade bij een cyberaanval kan echter uit veel meer componenten bestaan, bijvoorbeeld:
 
Eigen schade

  • Vaak ontstaat een hack gedurende een werkdag. Wanneer u de back-up terugzet heeft u weliswaar de gegevens terug van het moment dat de back-up gemaakt werd, maar niet de gegevens die nadat de back-up is gemaakt zijn ingevoerd. In het minst slechte geval bent u ongeveer een werkdag aan gegevens kwijt.
  • Het terugzetten van een back-up kost tijd. Waar u op uw privécomputer een back-up in enkele uren terugzet, kan het terugzetten van een back-up op een zakelijk netwerk enkele dagen duren. Gedurende deze tijd kunt u niet of niet volledig werken.
  • Er zijn altijd verrassingen. Nadat de back-up is teruggezet blijken bepaalde programma’s nog niet goed te werken wat weer tijdsverlies oplevert.
  • U maakt dus behoorlijke kosten om uw verloren gegane gegevens te reconstrueren. Daarnaast kunt u een tijd niet of niet volledig werken waardoor u omzet vermindert of u aanvullende kosten moet maken voor overwerk/extra krachten.
  • Soms wordt door hackers losgeld geëist om uw gegevens weer te ontsleutelen. Natuurlijk betaalt u dit liever niet, want dan zou criminaliteit gaan lonen. In sommige gevallen kan het beter zijn om het losgeld toch maar te betalen, bijvoorbeeld wanneer hier een grote bedrijfsschade mee wordt voorkomen.
 
Schade van derden
  • Wanneer u persoonsgegevens lekt bent u verplicht hiervan melding te maken bij het college bescherming persoonsgegevens. Zij is bevoegd u een boete op te leggen die kan oplopen tot €820.000
  • Daarnaast moet u alle personen waarvan u gegevens gelekt heeft informeren. Ook hiermee zijn kosten gemoeid.
  • Nu bent u er nog niet. Stel dat u bijvoorbeeld identiteitsgegevens of bankgegevens van derden gelekt heeft zal gemonitord moeten worden of deze gegevens niet misbruikt worden. Gelukkig hoeft u dit niet zelf te doen. Hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven in de markt. De kosten hiervoor kunnen oplopen en zult u wel moeten dragen.
 
Onderzoekskosten
  • Na een hack wilt u natuurlijk weten hoe deze schade heeft kunnen ontstaan. Er moet onderzoek gedaan worden naar de zwakke plek in uw systeem en/of software en deze zwakke plek moet hersteld worden.
  • U zult begrijpen dat deze kosten behoorlijk op kunnen lopen. Gelukkig zijn alle bovengenoemde schades en kosten verzekerd op een cyberverzekering.
 
3. Oké, ik begrijp het risico, maar deze verzekering zal wel onbetaalbaar zijn
 
Dat valt mee. Een bedrijf met een omzet lager dan €1 miljoen kan een dekking inkopen voor een bedrag van minder dan €1.000,= per jaar. Men heeft dan een verzekerd bedrag van €250.000,= beschikbaar. 

Een bedrijf met een omzet tot €5 miljoen kan een dekking met een verzekerd bedrag van €1.000.000,= inkopen voor een premie van €3.150,= per jaar.

Toch nieuwsgierig geworden naar deze oplossing, bel (030-68 89 304) of mail (zakelijk@vivendifa.nl) ons. 

« Terug naar nieuwsoverzicht